תקנון

מבוא

 1. אתר סאמיאנג ישראל מופעל ע"י אגם מערכות צולבות בע"מ, להלן "החברה”.
 2. התקנון הוא תנאי המסחר וההתקשרות של האתר עם הגולש והלקוח. שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון ומותנה בקיומו. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו. תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה.
 3. אם תופנה תשומת לב החברה לכך שמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק החברה את התלונה ובמידת הצורך תעשה את כל שביכולתה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר. באתר רשאים לבצע שימוש ורכישות תושבי מדינת ישראל אשר מלאו להם 18 שנה ולהם חשבון בנק פעיל, או תאגידים ישראליים פעילים.
 4. כל המוצרים הנם חדשים בלבד, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
 5. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

הזמנה

 1. ביצוע הזמנה מותנה בהזנת פרטים מזהים נכונים ומלאים לפי קביעת החברה. הזרמת נתונים שאינם נכונים או כוזבים בעת רכישה היא עבירה פלילית ועלולה להיות עילה גם לתביעה אזרחית.
 2. אישור הזמנה יעשה אך ורק ע"י החברה.

אספקה

 1. זמן האספקה הוא מידית או עד עשרים ואחד ימי עבודה.
 2. מועד ההספקה של המוצר חל מרגע אישורה של חברת האשראי לעסקה, יום לאחר העברה בנקאית או שלושה ימי עסקים לאחר הפקדת שיק.
 3. אספקת המוצרים מתבצעת לאזורי חלוקה של דואר ישראל.

אחריות

 1. למוצרים אחריות לשלוש שנים ע"י החברה אלא אם צוין אחרת.  אחריות של שנתיים נוספות מעבר לשנה הראשונה תיכנס לתוקף ע"י משלוח תעודת אחריות תוך שלושים יום מהרכישה.
 2. אחריות החברה לא תחול בכל אחד מן המקרים שלהלן:(א) אם ניזוק פריט חומרה ע"י תאונה, שבר, כוח עליון, רשלנות, הזנחה או שפיכת נוזלים.(ב) אם ניזוק פריט חמרה כתוצאה משימוש לא נכון, או לא זהיר, או שלא בהתאם להוראות, או כתוצאה משינויים במתח החשמל או כתוצאה משימוש במתח חשמל בלתי מתאים.(ג) אם נעשה טיפול, שינוי או תיקון במערכת ו/או בפריט חמרה ע"י מישהו שאינו טכנאי מוסמך ובעל רישיון מאת החברה.(ד) אם ניזוק פריט חומרה כתוצאה משילובו או שילוב המערכת בחומרה שאינה מתאימה (ה) אחריות אינה חלה על הכיסוי החיצוני, הצבע או ציפוי המוצר.
 3. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל מין וסוג.

אתר

 1. אין להעתיק ולהשתמש בנתונים המפורסמים באתר מעבר לניסוחים קצרים למטרות לימוד ומחקר, תשבחות או ביקורת ותמיד עם ציון המקור, קישור לדף המקור ומשלוח הקישור לדף המשתמש דרך טופס הקשר באתר. כל העתקה ו/או הפצה ו/או הצגה בפומבי ו/או העברה לצד ג' ו/או כל שימוש אחר הנעשה בחומר המוגן בזכויות יוצרים המצוי באתר בכל צורה ואופן שהוא שלא למטרה פרטית ואישית בלבד, בכלל זה בהדפסה ו/או כקובץ מחשב ו/או בכל אמצעי אחר, מהווה הפרת זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים 1911 ועבירה על פי פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או הפרת סימן מסחר לפי פקודת סימני המסחר 1972.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור או לשנות את האתר בכל עת שהיא ומכל סיבה שהיא ובפרט לאחר זיהוי פעילות לא ראויה או לא חוקית.
 3. תישמר פרטיות פרטי הרוכש והרכישה והם לא יועברו לגורם שלישי, מעבר להוראות כל חוק ודין.
 4. ט.ל.ח.(ר”ת של טעות לעולם חוזרת) – למרות כל מאמצי ההגהה והבחור הזעצר עלולות לחול טעויות באתר כולל במפרטים ומחירים. במקרה כזה תהיה החברה רשאית לבטל עסקאות.
 5. מבקר באתר שמעלה אליו תכנים מתחייב לכך שאלה בבעלותו או שקיבל את הרשאת בעליהם ויוכל להוכיח זאת או שהם תחת רישיון ציבורי כלשהו.

ביטול עסקה

 1. ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
 2. ביטול עסקה יהיה כרוך בחיוב של 5% מערך העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם ובתוספת דמי משלוח בפועל, אם היו כאלה. תנאי הכרחי ומקדים לביטול העסקה הנו החזרת המוצר בשלמותו ובמצב טוב וראוי (הגדרות OB, 10 של B&H Photo), באריזתו המקורית על כל אביזריו הנלווים וחשבונית המקור ובתנאי שלא נעשה בו שימוש. לא יוחזרו הוצאות משלוח, אם היו כאלה.
 3. הודעת ביטול העסקה יעשה אך ורק ע"י משלוח דוא"ל של הלקוח בציון כל פרטי ההזמנה וסיבת החזרה ואישורה החוזר בדוא"ל.
 4. במקרה של ביטול עסקה הוצאות המשלוח חזרה יהיו על חשבון הלקוח.
 5. במקרה של נסיבות כוח עליון או עיכובי אספקה תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.
 6. החזר יבוצע בשיק מזומן לעיסקת מזומן או במקרה של קניה בכרטיס אשראי מתוארך לתאריך קבלת התמורה מחברת האשראי.  במקרה של תשלומים ההחזר יבוצע לפי מספר התשלומים.

כללי

 1. החברה שומרת את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ללא התראה מוקדמת.
 2. אי-זמינות מוצר לא תהיה עילה לפיצוי, הנחה וכדומה.
 3. משיקולי איכות סביבה וחיסכון יתכן שימוש חוזר באריזות וחומרי דיפון וריפוד.
 4. על השימוש באתר ובעסקאות עם החברה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, וכל התדיינות תהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד
 5. © כל הזכויות שמורות 2010-2022
 6. נגישות – האתר אינו מחויב בנגישות לפי תקנות הנגישות.  למרות האמור – מתוך מחויבות עמוקה, יסודית ובלתי מתפשרת לנגישות בוצעו התאמות נגישות עפ”י חוק שוויון זכויות לבעלי מגבלות והמלצות תקן ישראלי ת”י 5568.  האתר מספק תמיכה בדפוסי שימוש מקובלים עם מקלדת. דפדפנים נתמכים הם שוא"ש (שועל אש) ומבוססי כרומיום בגירסה עדכנית.  מוצהר במפורש שדפדפנים היסטוריים כמו מוזאיק אינם נתמכים יותר. האתר נבדק גם על סמארטפונים וטאבלטים.  כמו בכל מוצר טכנולוגי קיימים שינויים ועדכונים על ציר הזמן של פלטפורמות, מערכות הפעלה, טכנולוגיות דפדוף ולכן נשמח לשמוע על תקלות באם יתרחשו ולפתור אותן.  תמיד תמיד נשמח לעזור בְכָל מְאֹדֶנו… פרטי הקשר שלנו לנושאי נגישות הם:

  טל. 03-648-4121

  מייל info@samyang.co.il